ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
ویژگی‌های معلم و مربی موفق 1396/10/21

1- نقش نگاه در تعلیم و تربیت
2- دلسوزی و سعه‌ی صدر، لازمه کار تربیتی
3- عذرپذیری و بخشش خطای دیگران
4- دوری از تکلف در شیوه زندگی
5- حساسیت روی حلال و حرام، نه سلیقه‌های فردی
6- دعوت به دین با درود و محبت
7- خطر تعلق به دنیا، در پایان عمر