ساير بخش ها کتابخانه جدید پرسش و پاسخ مسابقات کتابخانه درس هايي از قرآن تفسير نور
درس هايي از قرآن
موضوع بحث تاريخ پخش صوت PDF ويدئو
آموزش‌ مهارت‌های زندگی و شغلی به جوانان 1396/6/30

1- برکات مهارت‌آموزی در پادگان‌ها
2- تقویت انگیزه جوانان برای مهارت آموزی
3- انتقال تجربیات به نسل جوان
4- امید به آینده، عامل محرّک نسل جوان
5- مهارت آموزی از دوران مدرسه
6- بیش‌ترین بهره، با کمترین هزینه
7- آموزش مهارت زندگی از طریق مجازی
8- اولویت‌بندی در آموزش‌های مورد نیاز جوانان